Win10论坛

Win10正式版系统下载主题平板

重定义Modern UI,打造完美Windows全新体验

Windows10下载|安装|新手宝典|必备软件

搜索
楼主: 我爱我佳爱

[分享] 10月18日更新 卷土重来的win8.1 激活 嘿嘿 没成的快来看 可帮打电话      关闭 [复制链接]

Rank: 2Rank: 2

UID
3664394
帖子
304
PB币
303
贡献
0
技术
3
活跃
419
发表于 2014-4-6 20:41:43 |显示全部楼层
Windows 8.1 RTM Pro Offline Activation RETAIL Keys

1.slmgr.vbs -ipk YQFPJ-XN3K6-HQQDF-QCKHW-CPKT7  
2.slmgr.vbs -ipk WY7FN-4K339-J3XXJ-BJ44K-8QG67
3.slmgr.vbs /ipk PFJY7-W9DH7-M4V62-NJ4QM-XBQJD
4.slmgr.vbs /ipk KX6F8-MKG8B-D2NQP-YGC27-46V4Q
5.slmgr.vbs /ipk FN628-VMK9D-PFXJG-6CQ7V-BDVPY
6.slmgr.vbs -ipk 64VG4-3NKVD-KKTWH-PB467-WK7PY
7.slmgr.vbs -ipk 6BFNX-VKKXP-43888-7CKY6-VCC6M
8.slmgr.vbs -ipk FNHFQ-CCXCP-942DR-H388T-QYGTM
9.slmgr.vbs -ipk NBCTT-VDW8P-3QC4C-B2K93-629GM
10.slmgr.vbs -ipk N2T2D-VJ46F-7C9FP-KQ92P-9P9GM
11.slmgr.vbs -ipk 4N44B-PV9PM-4Y9C3-MRBVW-CPM9B
更多密钥请点击这里进去全部下载  密钥太多不整理了Windows 8.1 RTM Pro WMC Offline Activation RETAIL

1.slmgr.vbs -ipk MC9FW-HFGCJ-W2YCN-Q937J-QC74Q
2.slmgr.vbs -ipk MM97V-BXGY2-NY2QX-W8HTT-3V3JD
3.slmgr.vbs -ipk K8HTC-GXXN2-DXWPB-JQY3B-WHRFQ​

Rank: 2Rank: 2

UID
2864801
帖子
433
PB币
6
贡献
0
技术
0
活跃
1918
发表于 2014-4-6 20:45:43 |显示全部楼层
看开宗明义

小兵

Rank: 2Rank: 2

UID
499100
帖子
378
PB币
1333
贡献
0
技术
1
活跃
722
发表于 2014-4-6 20:45:58 |显示全部楼层
一直在等着呢

水军提督总督

Rank: 2Rank: 2

UID
1005788
帖子
301
PB币
1463
贡献
0
技术
0
活跃
832
发表于 2014-4-6 20:46:49 |显示全部楼层
我是来围观的

Rank: 1

UID
602674
帖子
100
PB币
104
贡献
0
技术
0
活跃
42
发表于 2014-4-6 20:47:39 |显示全部楼层
没用啊,我刚才激活不了

Rank: 1

UID
4520886
帖子
1
PB币
1
贡献
0
技术
0
活跃
1
发表于 2014-4-6 20:47:46 |显示全部楼层
感谢感谢~~~~

Rank: 1

UID
4494899
帖子
27
PB币
0
贡献
0
技术
0
活跃
79
发表于 2014-4-6 20:48:02 |显示全部楼层
看看还有吗
头像被屏蔽

Rank: 2Rank: 2

UID
1012709
帖子
36
PB币
0
贡献
0
技术
0
活跃
30
发表于 2014-4-6 20:48:35 |显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽

Rank: 1

UID
3700520
帖子
32
PB币
0
贡献
0
技术
0
活跃
35
发表于 2014-4-6 20:49:03 |显示全部楼层
我想要,谢谢楼主!
头像被屏蔽

Rank: 5Rank: 5Rank: 5

UID
83231
帖子
638
PB币
0
贡献
0
技术
0
活跃
234
发表于 2014-4-6 20:50:14 |显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽

Rank: 2Rank: 2

UID
266235
帖子
480
PB币
1587
贡献
0
技术
0
活跃
501
发表于 2014-4-6 20:50:16 |显示全部楼层
谢谢分享

Rank: 1

UID
674299
帖子
93
PB币
0
贡献
0
技术
0
活跃
43
发表于 2014-4-6 20:50:38 |显示全部楼层

快来回复哦

Rank: 5Rank: 5Rank: 5

UID
695706
帖子
645
PB币
207
贡献
0
技术
0
活跃
419
发表于 2014-4-6 20:50:44 |显示全部楼层
俺正需要  多谢了

Rank: 9

UID
249525
帖子
2423
PB币
1701
贡献
0
技术
38
活跃
1166
发表于 2014-4-6 20:50:51 来自手机 |显示全部楼层
用kms无鸭梨

Rank: 1

UID
1308138
帖子
87
PB币
76
贡献
0
技术
0
活跃
46
发表于 2014-4-6 20:52:19 |显示全部楼层
好像很牛B的样子

Rank: 1

UID
1622034
帖子
120
PB币
30
贡献
0
技术
0
活跃
277
发表于 2014-4-6 20:52:21 |显示全部楼层
谢谢分享

Rank: 1

UID
1251764
帖子
6
PB币
136
贡献
0
技术
0
活跃
8
发表于 2014-4-6 20:53:30 |显示全部楼层
快来回复哦

Rank: 2Rank: 2

UID
119648
帖子
348
PB币
2112
贡献
0
技术
0
活跃
136
发表于 2014-4-6 20:54:06 |显示全部楼层
回复一下

Rank: 1

UID
2582523
帖子
40
PB币
49
贡献
0
技术
0
活跃
91
发表于 2014-4-6 20:54:19 |显示全部楼层
进来看看啦,嘿嘿

Rank: 1

UID
575775
帖子
90
PB币
79
贡献
0
技术
0
活跃
22
发表于 2014-4-6 20:54:47 |显示全部楼层
感谢分享
回顶部
Copyright (C) 2005-2020 pcbeta.com, All rights reserved
Powered by Discuz!  苏ICP备17027154号
请勿发布违反中华人民共和国法律法规的言论,会员观点不代表远景论坛官方立场。
远景在线 | 远景论坛 | 苹果论坛 | Win10论坛 | Win8论坛 | Win7论坛 | WP论坛 | Office论坛 | 电脑硬件 | 安卓软件